A pályázat adatai

Kedvezményezett neve: PROPHYL Állategészségügyi, Diagnosztikai, Kutató és Szolgáltató Kft. 

Projekt címe: Eszközbeszerzés a Prophyl Kft.-nél

Támogatás összege: 55.374.864,-,- Ft

Támogatás mértéke: 50 %

Projekt azonosító száma:GINOP-1.2.1- 15-2015- 00748

Megvalósítási időszak: 2016.01.04. – 2017.10.25.

A Prophyl Kft. 1991-ben alakult. A cég főtevékenysége a 7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés, de az árbevétele jelentős részét a 2110 Gyógyszeralapanyag-gyártás tevékenység adja, ami jelen projekt esetében is a fejlesztendő tevékenység. A fejlesztendő tevékenység kiemelt célja és programja Magyarország fejlesztési elképzeléseinek.

A vállalkozás a kezdetekben gyógyszer-kiskereskedelemmel foglalkozott, de az e tevékenység egyre inkább áttolódott a vakcina- és gyógyszeralapanyag, gyógyszerkészítmény gyártás irányába, valamint már több évvel ezelőtt elindult az állatokon végzett klinikai kutatás.

A fejlesztéssel érintett olaszi telephelyen az SPF (Specifikus Pathogénektől Mentes) vakcina tojástermelést 2008-ban kezdték meg, előtte csak kommersz vakcina tojást termeltek ezen a telephelyen. Az SPF vakcina tojástermelésnek köszönhetően az export árbevétel folyamatosan növekszik. Magyarországon senki sem tud jelenleg SPF vakcina tojást, előállítani, sőt egész Európában egyetlen egy ilyen gyártó létezik még. Így a cég látja el Európa szinte valamennyi gyógyszergyártóját a gyógyszergyártáshoz elengedhetetlen alapanyaggal az SPF vakcina tojással. Legnagyobb partnere az amerikai Charles River gyógyszergyártó óriás.

Az általunk előállított SPF vakcina tojás nem minősül mezőgazdasági terméknek (nem minősül ANNEX I. terméknek), mivel nem élelmiszer ipari célt szolgál, hanem a gyógyszeripar egyik alapanyaga. Az alábbiakban ismertetnénk, hogy pontosan mit is jelent az SPF vakcina tojás:

A létrehozott termék a Specifikus Pathogénektől Mentes (SPF) vakcina tojás, amely a humán és állati vakcinák legfőbb alapanyaga. Alapanyaga továbbá sejt-, és szövettenyészeteknek. Felhasználják vakcinák termelésében, kutatásban, minőségellenőrzésben. Magas értékű  gyógyszergyártási alapanyag, így előállítása, feldolgozása, szállítása az Európai Gyógyszerkönyv előírásai és  a gyógyszergyárakban alkalmazott Helyes Gyártási Gyakorlat (GMP-Good Manufacturing Practice) követelményei szerint történik. A tojást előállító tyúkok tartása a mezőgazdaságban alkalmazott gyakorlattól eltérő, költséges technológiai megoldást kíván, hogy az állományok mentességét minden ismert baromfibetegségtől meg tudjuk őrizni a teljes termelés folyamat alatt. Az állományok betegségektől való mentességének ellenőrzése az Európai Gyógyszerkönyv előírásai szerint vett vér, tojásfehérje és környezeti minták rendszeres vizsgálataival történik az amerikai Charles River akkreditált laboratóriumában, amelyről tanúsítványt mellékelünk a termékünkhöz.

Jelen projekt keretében az olaszi telephelyünk fejlesztése történne, ahol az SPF vakcina tojás előállítása történik. A termék előállítása során az egyik fontos lépés a termelésben a tojást előállító tyúkok takarmányának sterilizálása. Ahogy írtuk is mivel gyógyszer alapanyagról beszélünk, így a tyúkok tartása is steril körülmények között történik, vagyis a bejuttatott levegő sem tartalmazhat korokozókat, a bejuttatott ivóvíz is minden szennyeződéstől mentes és bejuttatott takarmánynak is teljesen „tisztának” kell lennie. A projekt keretében egy nagy teljesítményű és nagy hatásfokú autokláv berendezés kerülne beszerzésre, mely a termelés során a takarmány sterilizálást végezné el.

A mostani berendezésünk, mely jelenleg ezt a célt szolgálja már sajnos több okból sem felel meg. Egyrészt kapacitása kisebb, mint az újonnan beszerzendő eszközé, másrész és ami még fontosabb, a megnövekedett minőségi követelményeknek az SPF vakcina tojás gyártása során már nem felel meg. Vagyis annak érdekében, hogy meglévő piaci pozíciónkat megtartsuk, valamint növelni tudjuk mind mennyiségben, mind minőségben az előállított termékeinket, így nagy szükség van ezen eszköz beszerzésére.

A projekt keretében 1 db autokláv berendezés kerülne beszerzésre a szükséges tartozékokkal/opciókkal, valamint egy gőzgenerátor, de ez a termék is az autokláv része.

A fenti eszközökön kívül 1 db DOOSAN gázüzemű villástargonca kerülne beszerzésre, ami a takarmány mozgatását könnyítené meg jelentősen, amire szintén nagy szükségünk van a telephelyen.